لیلک چوب
لیلک چوب
گزارش تصویری

پیاده سازی اتاق کنفرانس مجتمع تجاری نامداری

خلاق چوب: هفته در بازبینی - اکتبر 31 31 اکتبر 2016 توسط چه کسی لبه زندگی را دوست دارد؟ سفارشی O سبک Coleta جداول با پایگاه های فلزات سیاه و سفید o سبک چه چیزی در Creative Wood جدید است؟ یک میز کنفرانس زیبا و منحنی با وسط باز، در روکش گردو با پایه خاکستری پودری خاکستری. ما همچنین در کنار آن بانکت قرار دادیم که صندلی های اضافی را ارائه می دهد. نصب شده در محل مشتری ما و به دنبال عالی! عشق دیدن یک محصول به پایان رسید. در اینجا یک عکس دیگر از میز کنفرانس سفارشی است که امروزه در آن حضور داریم. آوردن طرح های خود را به زندگی